katja goljat

Skozi nešteta beganja in v neznosni ihti po okušanju raznolikosti življenja sem naletela na magičen stroj, ki me je osmislil in mi pokazal fokus. Čarovnija se je morala zgoditi v danski temnici, tri leta nazaj. Luč me privlači kot veščo. Privlači me njena neukrotljiva ukrotljivost in njene pojavnosti. Slikanje s svetlobo, analogne tehnike, stari procesi, ženska duša. Čutim veselje ob ohlapnem redu, ker daje priliko, da se zgodijo spontane razsežnosti, znotraj katerih iščem nov red. Obožujem ta stroj! Njegova omejenost me je soočila z mano in sprožila nenehno prevpraševanje o samem mediju in vsebini zajetega.

In kmalu nič več ni stvarno, razen ljubezni same.


In unbearable haste to taste life’s diversities and through a lot of running about aimlessly, I have found this magic machine, which gave sense to me and brought my life into focus. The magic must have happened in a danish darkroom three years ago. I’m attracted to light like a moth. I’m attracted by its untamable tameness and its manifestations. Painting with light, analogue techniques, old processes, female soul. Loose order makes me feel joy, because it gives way to a chance for spontaneous dimensions within which I’m looking for a new order. I adore this machine! It’s limitedness confronted me with myself and triggered ongoing questioning about the medium itself and about the content of what is captured.

And soon, nothing is real apart from love itself.

Specialties

Photography